O autorze
Fundacja Startup Poland jest głosem społeczności polskich startupów. Za cel stawia sobie budowanie dialogu z administracją publiczną oraz identyfikację i likwidację barier, które ograniczają rozwój nowych, innowacyjnych firm.

Podsumowanie 2016: wszystkie pierwsze razy Startup Poland

Startup Poland
Startup Poland Startup Poland
“Robimy pilotaż” – to chyba najczęściej powtarzaliśmy w zespole Startup Poland w 2016 roku. Działaliśmy w wielu obszarach, wielu rzeczy postanowiliśmy “pilotażowo” spróbować po raz pierwszy. Wyzwaniem było taka organizacja zespołu, żeby doskonaląc nasze flagowe projekty jak raport Polskie Startupy, spotkania startupów z biznesem Startup Connector czy długofalowe konsultacje z administracją, nie stracić szans rozwijania się na nowych polach. Czy było warto? O to pytaliśmy Was po każdej z naszych nowych inicjatyw. Bardzo Wam dziękujemy za zaufanie i wsparcie, ale przede wszystkim za konstruktywną krytykę, którą staraliśmy się traktować jak najlepszego nauczyciela. W 2017 weszliśmy jako o wiele dojrzalsza organizacja. I przede wszystkim: mądrzejsza o wszystkie te pierwsze razy, kiedy postanowiliśmy spróbować.

2016 to dla nas wiele pierwszych razów: pierwszy autorski akcelerator Startup Poland Global, pierwsza zmiana u sterów fundacji – Julia Krysztofiak-Szopa zastąpiła na stanowisku prezesa Elizę Kruczkowską; pierwsza strefa startupów na najważniejszym wydarzeniu gospodarczym w regionie – Forum Ekonomicznym w Krynicy, pierwszy w historii pitch startupów w Pałacu Prezydenckim i współorganizacja zagranicznych wizyt gospodarczych z udziałem młodych przedsiębiorców. 2016 to również debiut publicznego programu dla startupów, w którego przygotowaniach uczestniczyliśmy – Start in Poland właśnie rozwija skrzydła.

Za wszystkimi tymi dużymi przedsięwzięciami, które miały na celu przede wszystkim promocję i wsparcie przedsiębiorczości startupowej, kryje się trochę mniej widowiskowa, ale kluczowa część naszej pracy: wielomiesięczne konsultacje projektów legislacyjnych, zbieranie danych, spotkania z politykami i setki rozmów, dzięki którym budujemy coraz większą rzeszę sprzymierzeńców naszej sprawy. Po co to wszystko? Po to, żebyście Wy mogli możliwie najbardziej bezproblemowo robić swoje, czyli zakładać i z sukcesem rozwijać swoje firmy.
Blisko startupów, blisko administracji

Wielu startupowców w rozmowach podkreśla, że chcą się trzymać jak najdalej od polityki. Dlatego właśnie jesteśmy my, żeby będąc blisko Was, pełnić rolę pomostu między przedsiębiorcami a decydentami. Po co? Z tego miejsca mamy szansę usunąć z Waszych biznesowych dróg wiele proceduralnych kłód, przepracować bariery i umocować atrakcyjne zachęty, które rozbudzą nasz startupowy rynek. W 2016 roku mieliśmy sporo okazji do bycia blisko projektowanych przez administrację programów i zmian w prawie. Kluczowe rozmowy prowadziliśmy w Warszawie i Brukseli, gdzie nie tylko podpowiadaliśmy i konsultowaliśmy rozwiązania, ale również biliśmy na alarm, gdy planowane zmiany w prawie mogły zagrozić interesom przedsiębiorców technologicznych.


W jakie projekty Startup Poland angażowało się w 2016?

-> Start in Poland
Już pod koniec grudnia 2016 ruszył pierwszy program wspierający startupy w ramach rządowego Start in Poland. W powstanie tego pakietu instrumentów wsparcia Fundacja Startup Poland była zaangażowana już etapie planowania, a potem konsultacji przygotowanego projektu. Dziś już wiemy, że w ramach Start in Poland powstanie w Polsce 10 akceleratorów (konkurs SCALE UP realizowany przez PARP), które mają zaowocować wdrożeniami z dużym biznesem. Kolejne cztery intrumenty, już pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju, zostaną uruchomione w tym roku. Łącznie w ramach programu na rozwój innowacyjnych startupów ze środków publicznych zostanie przeznaczonych do końca 2017 roku 2,6 mld zł. To nowy sposób wydatkowania środków publicznych. Mamy nadzieję, że mądrzejszy, sprawniejszy i bardziej niż dotychczas zbliżony do rynkowych zasad.

-> Mała i duża ustawa o innowacyjności
1 stycznia 2017 roku weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności, w której projektowaniu uczestniczyliśmy w 2016 roku, opracowując stanowiska dotyczące koniecznych zmian w obowiązującym systemie prawnym oraz opiniując projekt ustawy. Szczególnie cieszą nas następujące skutki wprowadzonych zmian:

- zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki,
możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa,

- zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową,

- nowopowstające przedsiębiorstwa (tzw. start-upy) prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia,

- z trzech do sześciu lat został wydłużony okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Przed nami w 2017 duża ustawa o innowacyjności. Celem Startup Poland jest uwzględnienie w przepisach zachęt podatkowych dla inwestorów i aniołów biznesu. Uważamy, że wprowadzenie odpowiednich zachęt finansowych zwiększy dopływ prywatnych środków do ekosystemu.

-> Prosta Spółka Akcyjna
Ten projekt to pomysł, który w stu procentach pochodzi od Was. Potrzebę stworzenia nowej spółki prawa handlowego dedykowanej dla potrzeb startupów zgłosiliście w ramach prowadzonych przez nas konsultacji oraz e-głosowania. Obecnie nad projektem jako wariantem spółki akcyjnej z uproszczonymi procedurami zakładania i likwidacji oraz elastycznością w obrocie aktywami pracuje powołany przy Ministerstwie Rozwoju Zespół ds. Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

Więcej o PSA

-> Polska Prize
Sporo szumu robiliśmy też w minionym roku wokół idei Wizy dla Startupów. Podczas Bitspiration w międzynarodowym towarzystwie prezentowaliśmy nasz raport Polityki wizowe dla startupów, którym chcieliśmy przybliżyć naszym politykom sposoby, w jakie kraje na całym świecie zatrzymują i przyciągają do siebie technologiczne talenty. Mamy deklarację z Ministerstwa Rozwoju, że w 2017 roku ruszy program Polska Prize, którym będziemy jako kraj przyciągać do Polski dobrze zapowiadające się spółki technologiczne i startupy spoza Unii Europejskiej, głównie z Europy Wschodniej. Zależy nam na tym, żeby była to również szybka ścieżka umożliwiająca polskim startupom zatrudnianie najzdolniejszych specjalistów ICT spoza Unii Europejskiej.

Zapoznajcie się z naszym raportem Polityki wizowe dla startupów

-> Startupy na Jednolitym Rynku UE[
Trzymamy rękę na pulsie zmian legislacyjnych, które powstają w Brukseli. Dlaczego? Właśnie teraz rozstrzygają się kwestie dotyczące Jednolitego Rynku, czyli sposobu w jaki realizowany będzie swobodny przepływ ludzi, towarów, usług i pieniędzy na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Jesteśmy blisko tych prac, aby przyjęte rozwiązania uwzględniały interes startupów. W 2016 najważniejszą dla naszego środowiska kwestią była reforma prawa autorskiego – wspieraliśmy likwidację geoblokowania, zdecydowanie sprzeciwialiśmy się „text and data mining” na podstawie licencji, propozycji braku wyjątku w prawie panoramy i podatkowi od linków. W 2017 do naszego kalendarza dojdzie monitoring legislacyjny bardzo ważnego z punktu widzenia startupów B2B prawa zamówień publicznych.

To również w związku z pracami nad Jednolitym Rynkiem Startup Poland we współpracy z biurem poselskim europosła Michała Boniego przeprowadziło polskie konsultacje w ramach Start-up Initiative. Wasze głosy przekazaliśmy Komisji Europejskiej i zostaną one uwzględnione w strategii budowania Jednolitego Rynku – chodzi o to, aby nowe regulacje prawne poprawiły warunki rozwoju europejskich startupów, redukując bariery w obszarze usług dla biznesu i w handlu detalicznym.

Żeby móc sprawnie działać w Brukseli, Startup Poland pozostaje aktywnym członkiem Allied for Startups, organizacji na co dzień współpracującej z europosłami na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców startupowych. 7 września w Brukseli uroczyście zainaugurowaliśmy powstanie European Startup Network – organizacji łączącej 16 startupowych ekosystemów krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy wśród założycieli tej prężnie rozwijającej się organizacji.

Krynica to podobno nie miejsce dla startupów, ale byliśmy tam z raportem!

Druga edycja naszego raportu Polskie Startupy 2016 cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem niż pierwsza. Jesteśmy pewni, że dzięki systematyczności i Waszemu wsparciu, dostarczamy obecnie najważniejszych danych o polskim rynku startupowym.

W tym roku chcieliśmy szczególnie mocno podkreślić, jak ważną częścią polskiej gospodarki jest przedsiębiorczość startupowa, dlatego zależało nam na premierze i promocji raportu Polskie Startupy 2016 podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, najważniejszym wydarzeniu polityczno-gospodarczym w Europie Środkowej i Wschodniej. Wyszło wspaniale. W panelu dyskusyjnym promującym raport wzięła udział m.in. wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz i szefowa PARP-u Patrycja Klarecka.

Oprócz prezentacji raportu zorganizowaliśmy podczas Forum w Krynicy pierwszą strefę i program dla startupów. Tym samym utarliśmy nosa wszystkim niedowiarkom, którzy mówili, że Krynica to nie jest miejsce dla startupów. Jeszcze raz: szczególne ukłony dla tych z Was, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiet. Są dla nas podstawowym źródłem danych, na podstawie których wraz z dr Agnieszką Skalą z Politechniki Warszawskiej, próbujemy co roku opisywać rynek polskich startupów. W tym roku oczywiście też będziemy się do Was dobijać z ankietami!

Jeszcze tylko słówko o raporcie, który jest naszym ulubionym fundacyjnym dzieckiem, więc mogłybyśmy tak godzinami… W 2016 roku raport po raz pierwszy został poszerzony o badania sceny startupowej z innych krajów. Przebadaliśmy startupy w Czechach, na Słowacji i Węgrzech!

Tutaj znajdziecie Raport Polskie Stratupy 2016 oraz wyniki badań w Czechach i na Słowacji

Pierwszy pitch startupów w Pałacu Prezydenckim

To było pierwsze takie wydarzenie w historii. Na zaproszenie Startup Poland i Kancelarii Prezydenta, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, przed Prezydentem RP Andrzejem Dudą, ambasadorami, przedstawicielami Spółek Skarbu Państwa, venture capital i aniołami biznesu zaprezentowało się dziesięć polskich startupów. Spotkanie miało charakter pitchu – każdy startup miał zaledwie 4 minuty na zaprezentowanie swojego biznesu. W pierwszej odsłonie wydarzenia wystąpiły Kontakt.io, NanoSanguis, Nexbio, Elmodis, SatAgro, Reality Games, Migam, FlyTech UAV, VoicePin.com oraz Photon Entertainment, a także na specjalne zaproszenie Prezydenta RP: polsko-ukraiński Technovator i polsko-brytyjski Loot.

Kontynuacją wydarzenia są misje gospodarcze z udziałem startupów. Młodzi przedsiębiorcy uczestniczyli już w oficjalnych wizytach w Szwajcarii i Szwecji. Kolejna grupa startupowców wyruszy w tym miesiącu do Izraela.

Ta współpraca od początku budziła emocje środowiska, dlatego po każdej z jej odsłon pytaliśmy uczestników, czy prowadzone przez nas działania są potrzebne. Widzicie ich realne efekty, co jest dla nas najważniejszą rekomendacją. Owocami tej współpracy są już dwie umowy partnerskie startupów ze spółkami skarbu państwa i jeden planowany pilotaż w korporacji. Nie do przecenienia jest też budowana wśród polityków i zarządów największych spółek świadomość potencjału, jaki tkwi w polskich startupach.

Zróbmy ten akcelerator!

Startup Poland Global to pierwsza duża inicjatywa szkoleniowa prowadzona w całości pod skrzydłami naszej organizacji. Uruchomienie projektu ze 150 godzinami mentoringu było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Citi Handlowego. Za nami półfinał, a już w styczniu finał wydarzenia. Dla zespołu Startup Poland jest to bardzo ważna inicjatywa, z której wychodzimy bogatsi o wiedzę z zakresu organizacji programów akceleracyjnych, dostarczania startupom kluczowych narzędzi i kompetencji, dzięki którym mogą rosnąć, ale przede wszystkim – bogatsi o bezpośredni kontakt z niesamowitymi, pełnymi energii przedsiębiorcami. To inspirujące, że jest Was tylu i że wciąż poznajemy nowe twarze i nowe projekty.

Pierwsze randki z dużym biznesem

Pewnie znacie nasz produkt Startup Connector, którym łączymy startupy z potencjalnymi partnerami biznesowymi. W 2016 roku zorganizowaliśmy 250 sesji, w których uczestniczyło 150 startupów i 40 firm.

Największe Startup Connectory odbyły się m.in. podczas organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą konferencji “Młodzi Innowacyjni” oraz Impact CEE w Krakowie.

Łączenie startupów z korporacjami i spółkami skarbu państwa okazało się ciekawym wyzwaniem, które wymaga od nas bycia na bieżąco z najważniejszymi trendami w branży, znajomości specyfiki firm o różnej strukturze, kulturze pracy i pracujących w oparciu o bardzo zróżnicowane procesy, ale też specyfiki dostarczanych przez te firmy produktów i usług dla konkretnych branż.Cały czas się uczymy, jak wspierać firmy w diagnozowaniu potrzeb i maksymalizować efektywności tych spotkań.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...