O autorze
Fundacja Startup Poland jest głosem społeczności polskich startupów. Za cel stawia sobie budowanie dialogu z administracją publiczną oraz identyfikację i likwidację barier, które ograniczają rozwój nowych, innowacyjnych firm.

Prawie 3 mld zł dla innowacyjnych startupów obiecuje rząd w Programie Start in Poland

Fundusz PFR Ventures pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju zarządzający pulą 2,8 mld zł to kluczowy element ogłoszonego dziś przez rząd programu Start in Poland. Środki mają wesprzeć rozwój innowacyjnych startupów w Polsce.

Tworzymy największą w historii regionu platformę inwestycji venture capital. Jej celem będzie rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie kapitałowe i eksperckie. Chcemy pobudzić kapitał prywatny do zaangażowania w projekty o wyższym ryzyku, ale potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Zależy nam na finansowaniu nowoczesnych technologii oraz polskich produktów i usług, które mogą odnieść sukces na rynku światowym – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

PFR Ventures będzie firmą inwestycyjną zarządzającą funduszami typu venture capital. Inwestycje mogą mieć charakter bezpośredni, tj. w spółkę wspólnie z ko-inwestorem lub pośredni w fundusze venture capital jako inwestor wiodący (tzw. anchor inwestor).

Wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, PFR Ventures utworzy 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Starter FIZ, Biznest FIZ, Otwarte Innowacje FIZ, BRIdge VC FIZ oraz KOFFI FIZ. Wybór projektów inwestycyjnych będzie oparty o precyzyjnie zdefiniowane i dostępne publicznie kryteria w ramach konkurencyjnego i profesjonalnego procesu inwestycyjnego.


W ramach platformy PFR Ventures finansowane będą mogły być projekty na różnych etapach rozwoju i zróżnicowanej wielkości: od 200 tys. do nawet 60 mln zł na pojedynczy projekt, fundusze typu seed oraz venture capital o wartości od około 20 mln zł do 800 mln zł. PFR Ventures będzie finansował do połowy wartości inwestycji, a kolejne 50% pochodzić będzie od inwestorów prywatnych, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.

Termin rozpoczęcia inwestycji po utworzeniu funduszy to IV kwartał 2016 roku.

Nowe środki i nowy model ich dystrybucji ma być odpowiedzią na główną barierę w rozwoju polskich młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, którą stanowi brak dostępu do kapitału typu “smart money”. W ciągu najbliższych siedmiu lat ma szansę powstać i rozwinąć się 1,5 tys. firm tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie – mówi odpowiedzialna za Program Start in Poland Jadwiga Emilewicz z MR.

Interesujące wydaje się pojawienie Polskiego Funduszu Rozwoju, który ma odegrać kluczową rolę w realizacji programu. Tam zastaną skonsolidowane środki na instrumenty kapitałowe skierowane do startupów. PFR Ventures będzie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi typu venture capital o wartości 2,8 mld zł – to ogromna kwota i pewnie wyzwaniem będzie jej wydanie – komentuje założenia programu Eliza Kruczkowska z Fundacji Startup Poland.

Program Start In Poland jest jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ma być marką parasolową konsolidującą różne instrumenty wsparcia dedykowane młodym innowacyjnym biznesom.

2,8 mld złotych zostanie przeznaczone na wsparcie kapitałowe startupów zarządzane przez Fundusz PFR Ventures pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju , kolejne 35 mln złotych ma do rozdysponowania PARP w ramach programów akceleracyjnych takich jak ScaleUP.

Przewidziane w Programie środki zostały podzielone na trzy pule dostosowane do etapów rozwoju przedsiębiorstw:

1. Inkubacja (wczesna faza rozwoju pre-seed, seed) – pula 1,05 mld zł w ramach Funduszu PFR Ventures pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju,
2. Akceleracja (faza tworzenia modelu biznesowego i wejścia na rynek) – pula 35 mln zł w ramach- ScaleUP – pilotażu programu akceleracyjnego PARP. Warunki konkursu mają zostać ogłoszone 15 czerwca 2016 r.
3. Rozwój (inwestycje w fazie ekspansji) – pula 1,75 mld zł w ramach w ramach Funduszu PFR Ventures pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju.

Udało nam się dotrzec do całej prezentacji: Start_In_Poland
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...